19.01.2023

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Technické plyny

Výzva 

Príloha č. 1


07.12.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia III.

Výzva (aktualizované 22.12.2022)

Príloha č. 1


05.12.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Technologické zariadenia

Výzva 

Príloha č. 1


23.11.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Server a diskové pole

Výzva 

Príloha č. 1

Príloha č. 2


09.11.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Obstaranie služieb pre aktualizáciu katalógu poľnohospodárskej techniky

Výzva 

Príloha č. 1 


28.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Čistiace a hygienické prostriedky

Výzva (aktualizované 8.11.2022)

Príloha č. 1 


26.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov: Laboratórny spotrebný materiál - VÚP BA

Výzva (aktualizované 18.11.2022)

Príloha č. 1 


24.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky

Výzva (aktualizované 4.11.2022)

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3


10.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami / Device for harvesting oilseeds with two cutting bars

Výzva

Príloha č. 1


03.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Biologický materiál/Embryá / Biological material/Embryos

Výzva

Príloha č. 1


03.10.2022

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Názov zákazky: Dodávka a montáž vyhrievacích telies – dielňa Borovce

Výzva

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6


29.09.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Ochranné odevy a pomôcky

Výzva (aktualizované dňa 5.10.2022)

Príloha č. 1 (aktualizované dňa 5.10.2022)


28.09.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Technické plyny

Výzva(aktualizovaná dňa 25.10.2022)

Príloha č. 1


09.09.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórne prístroje a zariadenia - Laboratórny školský trinokulárny mikroskop

Výzva

Príloha č. 1


05.09.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Ochranné odevy a pomôcky

Výzva (aktualizovana 13.09.2022)

Príloha č. 1 


24.08.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Poľnohospodárska technika

Výzva (aktualizovaná 05.09.2022)

Príloha č. 1


05.08.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia

Výzva (aktualizovaná 17.08.2022)

Príloha č. 1


26.07.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Čistiace a hygienické prostriedky

Výzva  (aktualizovaná 22.08.2022)

Príloha č. 1


13.07.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Chemikálie a substancie

Výzva  (aktualizovaná 15.08.2022)

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6


12.07.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Biologické služby a materiál

Výzva

Príloha č. 1


01.07.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Externé služby

Výzva

Príloha č. 1


22.06.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Poľnohospodárske stroje

Výzva

Príloha č. 1


 

02.06.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Biologické služby a materiál

Výzva

Príloha č. 1


 25.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Chemikálie a substancie

Výzva (aktualizované 24.06.2022)

Príloha č. 1 (aktualizované 24.06.2022)

Príloha č. 2 

Príloha č. 3 (aktualizované 27.05.2022)

Príloha č. 4 (aktualizované 24.06.2022)

Príloha č. 5 (aktualizované 27.05.2022)

Príloha č. 6 (aktualizované 24.06.2022)

Príloha č. 7 (aktualizované 24.06.2022)


25.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórny materiál

Výzva (aktualizované dňa 16.06.2022)

Príloha č. 1 (aktualizované dňa 21.06.2022)

Príloha č. 2 (aktualizované dňa 21.06.2022)

Príloha č. 3 (aktualizované dňa 21.06.2022)

Príloha č. 4 (aktualizované dňa 21.06.2022)

Príloha č. 5 (aktualizované dňa 21.06.2022)


17.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Názov zákazky: Biologické služby a materiál

Výzva - aktualizácia 23.05.2022

Príloha č.1 - aktualizácia 23.05.2022

Výzva

Príloha č.1


12.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Názov zákazky: Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných motorových vozidiel vrátane odťahovej služby

Výzva

Príloha č.1

Príloha č.2


11.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórna klasová mláťačka

Výzva

Príloha č. 1


10.05.2022

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre výber úspešného uchádzača. 

Názov zákazky: Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel.

Výzva

Príloha č.1: Návrh na plnenie súťažných kritérií

Príloha č.2: Čestné prehlásenie


28.04.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Poľnohospodárska technika

Výzva

Príloha č. 1


27.04.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel

Výzva 


22.04.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Výskumno-šľachtiteľská technika - Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami

Výzva 

Príloha č. 1


29.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky

Výzva (aktualizované 08.04.2022)

Príloha č. 1

Príloha č. 2 (aktualizované 08.04.2022)

Príloha č. 3 (aktualizované 08.04.2022)

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6


24.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Terénny prieskum krajinnej pokrývky a využívanie krajiny a odber pôdnych vzoriek na vybraných bodoch

Výzva - TU

Príloha č. 1: TU 

Príloha č. 2: TU

Príloha č. 3: TU

Príloha č. 4: TU


22.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky

Výzva -TU

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 3: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 4: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 5: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 6: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU


17.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Zhotovenie prototypu zariadenia a vákuová odparka

Výzva - TU (aktualizovaná 29.03.2022)

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou_prototyp - TU

Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou_odparka - TU


17.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Poloprevádzkové zariadenia

Výzva - TU

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 3: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU

Príloha č. 4: Špecifikácia s cenovou kalkuláciouTU


15.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Biologický materiál/Embryá / Biological material/Embryos

Výzva - TU

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU


11.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Výskumno – šľachtiteľská technika - Zariadenie na zber  semien olejnín s dvomi žacími lištami

Výzva - TU (príloha bola aktualizovaná 22.03.2022)

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou - TU


11.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Infraštruktúra na spracovanie

Výzva - TU

Príloha č.1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Infraštruktúra na spracovanie - TU


08.03.2022

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Názov zákazky: Laboratórne prístroje a laboratórne vybavenie – Laboratórny spotrebný materiál

Výzva na predloženie cenovej ponuky – TU

Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Laboratórne prístroje a laboratórne vybavenie – TU 

Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Laboratórny spotrebný materiál – TU (príloha bola aktualizovaná 11.03.2022)


21.01.2022

Spracovanie komplexnej štruktúrovanej analýzy, zameranej na súčasný stav v oblasti výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických poľnohospodárskych produktov, potenciál ďalšieho rozvoja tohto segmentu, zhodnotenie existujúcich bariér rozvoja a ich príčin a návrh opatrení na ich elimináciu.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - TU 

Podrobný opis predmetu zákazky - TU
13.12.2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet "Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika


07.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet ,,Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika"


16.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet "Elektrická požiarna signalizácia"

Výkaz - TU


30.05.2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie


8.11.2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06


5.10.2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou  -  Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č.OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06


22.8.2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky - stavebný dozor


31.5.2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie


18.5.2017 

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie energetického auditu

web1
web3

Kalendár podujatí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne projekty

Vyhlásenie o prístupnosti