28.11.2022

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa organizačnej zložky NPPC:

Riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Viac informácií – TU


28.11.2022

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa organizačnej zložky NPPC:

Zástupca generálneho riaditeľa pre ekonomiku, prevádzku a služby

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Viac informácií – TU


20.12.2021

Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov NPPC oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu zástupca generálneho riaditeľa pre výskum, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.12.2021.

Výberového konania sa zúčastnil 1 uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru overila odborné znalosti, riadiace, organizačné schopnosti a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu.

Na základe splnenia všetkých podmienok uchádzač uspel vo výberovom konaní a komisia doporučuje vymenovať Ing. Pavla Bezáka do do funkcie zástupca generálneho riaditeľa pre výskum.

Viac informácií – TU 


11.11.2021

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: zástupca generálneho riaditeľa pre výskum

Miesto výkonu práce: Trenčianska 55, 824 80 Bratislava

Viac informácií – TU


20.10.2021

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie

Viac informácií – TU


07.09.2021

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Viac informácií - TU


11.07.2019

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva.

Viac informácií – TU


03.06.2019

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

Viac informácií - TU


28.09.2018

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho.

Viac informácií - TU


01.08.2018

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava

Viac informácií - TU

Osobný dotazník NPPC - TU


16.05.2018

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Viac informácií - TU


05.04.2018

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava

Viac informácií - TU


Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva.

Viac informácií - TU


Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Viac informácií – TUweb1
web3

Kalendár podujatí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne projekty

Vyhlásenie o prístupnosti