Štatút

Vedeckej rady Národného poľnohospodárskeho

a potravinárskeho centra (2023)

Riaditelia, vedenie:

Ing. Martin Polovka, PhD. – GR – predseda VR

Ing. Pavol Bezák – zástupca GR

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

podpredsedu menuje GR z pomedzi členov VR

 

Významní vedeckí pracovníci z ústavov NPPC:

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.

Ing. Ladislav Kováč, PhD.

Ing. Miriam Kizeková, PhD.

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

Externí členovia -zástupcovia univerzít, SAV, zahraničných pracovísk a inštitúcií

Ing. Štefan Adam, PhD., generálny riaditeľ sekcie stratégií, analýz a prierezových činností

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. MVDr. Oskar NAGY, PhD. Dip. ECBHM, prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. – prorektorka pre vedu a výskum, UCM Trnava

Dr.h.c.prof.mpx.h.c.prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA – predseda SAPV

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Ing. Ladislav Kulla, PhD., riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu, NLC Zvolen

 

Zahraniční:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – predseda Česká akademie zemědělských věd

izr. prof. dr. Vladimir Meglic - Kmetijski inštitut Slovenije/ Agricultural Institute of Slovenia

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – riaditeľ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. – riaditeľka Ústav chemie potravin a biotechnologií

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. – riaditeľ VÚRV, v. v. i., Praha – Ruzyně

Doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.

 

Tajomník: Ing. Miroslava Súkeníková, PhD.

web1
web3

Kalendár podujatí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne projekty

Vyhlásenie o prístupnosti